divendres, 5 d’octubre de 2007

Una frase...


"Considero la música, en essència, impotent per a expressar el que sigui: un sentiment, una actitud, un estat psicològic, un fenòmen de la natura,...
Si la música sembla expressar alguna cosa, això no és més que una il·lusió i no una realitat. És simplement un element addicional al que, en virtut d'una convenció tàcita, nosaltres li hem posat una etiqueta".


Igor Stravinski